Türkiye’deki Dijital Tarih Dergileri (pdf)

Türkiye'de Akademik Tarih Dergileri (Dijital Dergiler)

Türkiye'deki Dijital Tarih Dergileri (pdf)
0 295

Bu yazımızda Türkiye’deki dijital tarih dergileri başlığı altında hakemli dergileri inceledik. Türkiye’de dijital olarak yayınlanan akademik tarih dergilerinin tamamını sıraladık. Bu dergilerin büyük çoğunluğu bir üniversite bünyesinde yayın yapmaktadır. İşte dijital tarih dergileri;

Türkiye’de Akademik Tarih Dergileri (Dijital Dergiler)

Türkiye’deki akademik dergilerin büyük çoğunluğu bir üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca bu online tarih dergileri Dergipark üzerinden yayın yapmaktadır. Dergipark “TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye’de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.” Dergipark dışında da yayın yapan dijital tarih dergileri hakkında bilgileri bu dergi listemize eklenebilmesi için bize iletebilirsiniz.

Vakanüvis – Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakanuvis/archive
Editör: Doç.Dr. Tufan Turan
Kurum: Sakarya Üniversitesi

Sözlü Tarih Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/joh/archive
Editör: Sevilay ÖZER
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Tarih ve Gelecek Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Celal ÖNEY
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/esogutd/archive
Editör: Numan ELİBOL
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Tarih Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 1963
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tariharastirmalari/archive
Editör: Prof. Dr. Neşe ÖZDEN
Kurum: Ankara Üniversitesi

Tarih İncelemeleri Dergisi

Yayın Tarihi: 1983
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetid/archive
Editör: Süleyman ÖZKAN
Kurum: Ege Üniversitesi

Tarih ve Günce

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarihvegunce/archive
Editör: Prof. Dr. Kemal ARI
Kurum:

Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi/archive
Editör: Doç.Dr. Şarika BERBER
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Tarih Kritik Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarihkritik/archive
Editör: Hasip Saygılı
Kurum:

Uluslararası Tarih Araştırma Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/utad/archive
Editör: Senem Dinç
Kurum:

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Yakın Tarih Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/yakintarih/archive
Editör: Prof. Dr. Mesut Erşan
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

BELLEK Uluslararası Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bellek/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi İsa KALAYCI
Kurum: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Yayın Tarihi: 2013
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/archive
Editör: Uzman Hakan Yılmaz
Kurum: Sakarya Üniveristesi

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/yutad/archive
Editör: Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Kurum: Yeditepe Üniversitesi

Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hed/archive
Editör: Mesut DEMİR
Kurum: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Uluslararası Suçlar ve Tarih

Yayın Tarihi: 2006
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ustich/archive
Editör: Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün
Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cihannuma/archive
Editör: Prof. Dr. Turan GÖKÇE
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Milli Saraylar Sanat Tarih Mimarlık Dergisi

Yayın Tarihi: 1985
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/msdergisi/archive
Editör: Prof. Dr. Ahmet ÇAPOĞLU
Kurum: Gebze Teknik Üniversitesi

Tarih Yazımı

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarihyazimi/archive
Editör: Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK
Kurum: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Takvim-i Vekayi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/takvim/archive
Editör: Muhammet YILDIZ
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

İçtimaiyat

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ictimaiyat/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Hidayet KARA
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi

Tarih Dergisi

Yayın Tarihi: 1949
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutarih/archive
Editör: Prof. Dr. Arzu TOZDUMAN TERZİ
Kurum: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2005
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/archive
Editör: Doç. Dr. Murat FIRAT
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2012
Bağlantı Adresi: http://www.itobiad.com/tr/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YİĞİTOĞLU
Kurum: Karabük Üniversitesi

Eskiyeni

Yayın Tarihi: 2006
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eskiyeni/archive
Editör: Tuncer Namlı
Kurum: Anadolu İlahiyat Akademisi

HUMANITAS – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2013
Bağlantı Adresi:
Editör: Doç. Dr. Veli AYDIN
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi

Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi

Yayın Tarihi: 2014
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/archive
Editör:
Kurum: Bartın Üniversitesi

Turkish History Education Journal

Yayın Tarihi: 2012
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/archive
Editör: Ahmet Şimşek
Kurum:

International Journal of Social Science

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/injoss/archive
Editör: Prof. Dr. Metin IŞIK
Kurum: Sakarya Üniversitesi

Cedrus

Yayın Tarihi: 2013
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cedrus/archive
Editör: Osman ERAVŞAR
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusob/archive
Editör: Dr. Sedat MADEN
Kurum: Giresun Üniversitesi

Kültür Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulturder/archive
Editör: Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusob/archive
Editör: Dr. Sedat MADEN
Kurum: Bayburt Eğitim Fakültesi

Kare

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kare/archive
Editör: Doç. Dr. Hatice KÖROĞLU TÜRKÖZÜ
Kurum: Erciyes üniversitesi

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2013
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/uygur/archive
Editör: Doç. Dr. Adem ÖGER
Kurum: Sinop Üniversitesi

Journal of Universal History Studies

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/juhis/archive
Editör: Dr. Sabit DOKUYAN
Kurum: Düzce Üniversitesi

KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kulliyat/archive
Editör: Prof. Dr. Bahir SELÇUK
Kurum: Fırat Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/archive
Editör: Dr. Şahin ÇETİNKAYA
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2020
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusad/archive
Editör: Cevdet KIRPIK
Kurum: Erciyes Üniversitesi

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yayın Tarihi: 2012
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/fsmia/archive
Editör: Doç. Dr. Mustafa Göleç
Kurum:

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2014
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/imad/archive
Editör: Doç. Dr. Rifat TÜRKEL
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2000
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobbiad/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Serkan DEĞİRMENCİ
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iisbf/archive
Editör: Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL
Kurum: Toros Üniversitesi

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Yayın Tarihi: 2002
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuydta/archive
Editör: Mustafa BUDAK
Kurum: İstanbul Üniversitesi

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2014
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbider/archive
Editör: Prof. Dr. Yusuf TEKİN
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/archive
Editör: Dr. Ömer AYDIN
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi

Journal of Economy Culture and Society

Yayın Tarihi: 1960
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jecs/archive
Editör: Veysel BOZKURT
Kurum: İstanbul Üniversitesi

ViraVerita E-Dergi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/archive
Editör: Alican Abut
Kurum: Başkent Üniversitesi

Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusuncevetoplum/archive
Editör: Dr. Ahmet Güven
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad/archive
Editör: Hasan KAVRUK
Kurum: İnönü Üniversitesi

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/archive
Editör: Dr. Öğretim Görevlisi Cahit ERDEM
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 1999
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/deusosbil/archive1
Editör: Doç. Dr. Erkan GÖKSU
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi

Academic Knowledge

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ak/archive
Editör: Dr. Yusuf OKTAN
Kurum: Hitit Üniversitesi

SOYDAŞ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2020
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/soydas/archive
Editör: Doç. Dr. Şahin Ahmetoğlu
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mevzu/archive
Editör: Halil İbrahim DELEN
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Yayın Tarihi: 2012
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuavid/archive
Editör: Prof. Dr. Mustafa BALCI
Kurum: İstanbul Üniversitesi

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/asobid/archive
Editör: Prof. Dr. Mücahit KAÇAR
Kurum: İstanbul Üniversitesi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Yayın Tarihi: 1984
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aamd/archive
Editör: Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Kurum: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Yayın Tarihi: 2014
Bağlantı Adresi: Yıldız Teknik Üniversitesi
Editör: Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi

Journal of Political Administrative and Local Studies

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jpaljournal/archive
Editör: Prof. Selim COŞKUN
Kurum:

Medeniyet ve Toplum Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/metder/archive
Editör: Doç. Dr. Mehmet BİREKUL
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 1987
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder/archive
Editör: Doç. Dr. Mustafa ULU
Kurum: Erciyes Üniversitesi

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluakademi/archive
Editör: Doç. Dr. Mustafa KARACA
Kurum: Anadolu Üniversitesi

PHILIA

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/philia/archive
Editör: Prof. Dr. Mustafa Adak
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trad/archive
Editör: Dr. Tekin Aycan TAŞCI
Kurum: Erciyes Üniversitesi

Milel ve Nihal

Yayın Tarihi: 2003
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/milel/archive
Editör: Hakan OLGUN
Kurum: Gazi Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseusbed/archive
Editör: Yrd. Doç. Dr. Buket BORA SEMİZ
Kurum: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Izmir Democracy University Social Sciences Journal

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/archive
Editör: Prof. Dr. Cevdet Alptekin KAYALI
Kurum: Izmir Democracy University

Arşiv Dünyası

Yayın Tarihi: 1999
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Bahattin YALÇINKAYA
Kurum: Marmara Üniversitesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/archive
Editör: Doç. Dr. Hülya TOKER
Kurum:

Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/archive
Editör: Prof.Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 1995
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/archive
Editör: Dr. Yasin TOPALOĞLU
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/icps/archive
Editör: Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ
Kurum: Sakarya Üniversitesi

Doğu Esintileri

Yayın Tarihi: 2014
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/dogu/archive
Editör: Nimet YILDIRIM
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi:2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/archive
Editör: Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2014
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/archive
Editör: Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi

Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguzhan/archive
Editör: Doç. Dr. Osman AKIN
Kurum: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İran Çalışmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iranian/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YEŞİL
Kurum: Sakarya Üniversitesi

Türkoloji Dergisi

Yayın Tarihi: 1964
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/archive
Editör: Doç. Dr. Erdoğan Kul
Kurum: Ankara Üniversitesi

Inönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)

Yayın Tarihi: 2012
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/inijoss/archive
Editör: Dr. Serkan DEMİR
Kurum: İnönü University

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbed/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat TELATAR
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iujws/archive
Editör: Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
Kurum: İstanbul Üniversitesi

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Kadın Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2012
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/yillik/archive
Editör: M. Baha Tanman
Kurum: İstanbul Üniversitesi

Bölgesel Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bader/archive
Editör: Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Kurum: Boğaziçi Üniversitesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2013
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKÇEN
Kurum: Muş Alparslan Üniversitesi

Mukaddime

Yayın Tarihi: 2010
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mukaddime/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/archive
Editör: Doç. Dr. Ayşad GÜDEKLİ
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gunaad/archive
Editör: Prof. Dr. Ahmet Gündüz
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2011
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/adamakademi/archive
Editör: Prof. Dr. Mehmet BULUT
Kurum:

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2011
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/archive
Editör: Doç. Dr. Abdussamed YEŞİLDAĞ
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2001
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd/archive
Editör: Doç. Dr. Mustafa KARACA
Kurum: Anadolu Üniversitesi

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2011
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsbd/archive
Editör: Prof. Dr. Rasim YILMAZ
Kurum: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2000
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/archive
Editör: Dr. Öğretim Üyesi Gökhan ILGAZ
Kurum: Trakya Üniversitesi

Türk Savaş Çalışmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2020
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tws/archive
Editör: Mesut UYAR
Kurum: Antalya Bilim Üniversitesi

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gttad/archive
Editör: Doç. Dr. Mustafa GÖKÇE
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 1998
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/archive
Editör: Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ
Kurum: Balıkesir Üniversitesi

İstanbul İktisat Dergisi

Yayın Tarihi: 1939
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/istjecon/archive
Editör: Prof. Dr. Birol AKGÜN
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2002
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/archive
Editör: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Kurum: Düzce Üniversitesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2005
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/archive
Editör: Doç. Dr. Fatih KONUR
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/irtad/archive
Editör:
Kurum:

Kafkasya Çalışmaları

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jocas/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPÇU
Kurum: İstanbul Okan Üniversitesi

Lectio Socialis

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/lectio/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Emrah KONURALP
Kurum: Iğdır Üniversitesi

A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aarch/archive
Editör: Gökçen Firdevs YÜCEL CAYMAZ
Kurum: Erzincan Üniversitesi

Current Research in Social Sciences

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/curesosc/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Duygu TÜRKOĞLU
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 2010
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2014
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtad/archive
Editör: Doç. Dr. Özlem DENİZ YILMAZ
Kurum: Marmara Üniversitesi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2001
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/archive
Editör: Prof. Dr. Kürşad YILMAZ
Kurum: Manas Üniversitesi

İsrailiyat

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: http://israiliyat.com/tr/archive
Editör: Arş. Gör. Muhammed Mustafa KULU
Kurum: Selçuk Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2003
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/archive
Editör: Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK
Kurum: Celal Bayar Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 2008
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/archive
Editör: Prof. Dr. Naci KARKIN
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Education Sciences

Yayın Tarihi: 2009
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/archive
Editör: Cihad DEMİRLİ
Kurum:

Turkish Academic Research Review

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarr/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAHİN
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ümit POLAT
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbdergi/archive
Editör: Doç.Dr. Mehmet Altınöz
Kurum: Hacettepe Üniversitesi

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/archive
Editör: Doç. Dr. Niyazi KURNAZ
Kurum: Dumlupınar Üniversitesi

İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/johass/archive
Editör: Doç. Dr. Efkan UZUN
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Mülkiye Dergisi

Yayın Tarihi: 1965
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye/archive
Editör: Meltem Kayıran
Kurum:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/archive
Editör: Prof. Dr. Elbeyi PELİT
Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 2013
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saki ÇAKIR
Kurum: Siirt Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 1991
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih BUĞAN
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/baksoder/archive
Editör: Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ,
Kurum: Bartın Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/uskudarsbd/archive
Editör: Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan
Kurum: Üsküdar Üniversitesi

Türkbilig

Yayın Tarihi: 2000
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig/archive
Editör: Dursun YILDIRIM
Kurum: Hacettepe Üniversitesi

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/archive
Editör: Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkede/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Elvan Melek ERTÜRK
Kurum: Trakya Üniversitesi

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2007
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/archive
Editör: Vedat AKMAN
Kurum: Beykent Üniversitesi

Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/asosbilder/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BİÇİCİ
Kurum: Gaziantep Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/archive
Editör: Doç. Dr. Adem SAĞIR
Kurum: Karabük Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

Yayın Tarihi: 2011
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/archive
Editör: Doç. Dr. Vedat AKTEPE
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2020
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/esamdergisi/archive
Editör: Arş. Gör. Batuhan USTABULUT
Kurum:

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2020
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuijss/archive
Editör: Ömer Turunç
Kurum: Antalya Bilim Üniversitesi

Atatürk Dergisi

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniad/archive
Editör: Prof.Dr. S. Esin DAYI
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Belgi Dergisi

Yayın Tarihi: 2011
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/belgi/archive
Editör: Prof. Dr. Mithat Aydın
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobad/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Ali Ülvi ÖZBEY
Kurum: Bingöl Üniversitesi

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2014
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/archive
Editör: Doç.Dr. Ali Balcı
Kurum: Sakarya Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 1982
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumusosbil/archive
Editör: Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL
Kurum: Cumuriyet Üniversitesi

Ermeni Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2001
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/erma/archive
Editör: Prof. Dr. Seçil KARAL AKGÜN
Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi

Yayın Tarihi: 2012
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/yalovabaccd/archive
Editör: Prof. Dr. Kenan Dağcı
Kurum: Yalova Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ased/archive
Editör: Yrd. Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU
Kurum: Aksaray Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 2008
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyusbd/archive
Editör: Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ
Kurum: Adıyaman Üniversitesi

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yayın Tarihi: 2012
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/archive
Editör: Prof. Dr. Nurcan Metin
Kurum: Trakya Üniversitesi

Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akaf/archive
Editör: Murat ÖZCAN
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sisad/archive
Editör: Mehmet Ali KARAMAN
Kurum: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Türklük Bilimi Araştırmaları

Yayın Tarihi: 1995
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/archive
Editör: Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Osmanlı Araştırmaları

Yayın Tarihi: 1980
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/oa/archive
Editör:
Kurum:

Anadolu Araştırmaları

Yayın Tarihi: 1955
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuanadolu/archive
Editör: Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR
Kurum: İstanbul Üniversitesi

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/alinterisosbil/archive
Editör: Doç. Dr. Yahya YEŞİLYURT
Kurum: Kastamonu Üniversitesi

Mecmua

Yayın Tarihi: 2015
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mecmua/archive
Editör: Dr. Özkan CİĞA
Kurum: Adıyaman Üniversitesi

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/josse/archive
Editör: Dr. Genç Osman İLHAN
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/banusad/archive
Editör: Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2005
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopsbad/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Murat HANİLÇE
Kurum: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2007
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuusbd/archive
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Serap ÖZDEMİR GÜZEL
Kurum: İstanbul Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Tarihi: 2011
Bağlantı Adresi: http://busbed.bingol.edu.tr/tr/archive
Editör: Doç. Dr. Yaşar BAŞ
Kurum: Bingöl Üniversitesi

İSTEM

Yayın Tarihi: 2003
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/istem/archive
Editör: Prof. Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2018
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/abad/archive
Editör: Dr. Ökkeş NARİNÇ
Kurum: Namık Kemal Üniversitesi

Korkut Ata Türkiyat

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/korkutataturkiyat/archive
Editör: Doç. Dr. Yunus KAPLAN
Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Universal Journal of History and Culture

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ujhc/archive
Editör: Dr. Handan Akyiğit
Kurum: Sakarya Üniversitesi

Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD)

Yayın Tarihi: 2017
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mikad/archive
Editör: Doç. Dr. Bülent KARA
Kurum: Kocaeli Üniversitesi

Ortadoğu Etütleri

Yayın Tarihi: 2009
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ortetut/archive
Editör: İsmail Numan Telci
Kurum: Sakarya Üniversitesi

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

Yayın Tarihi: 2010
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/archive
Editör: Doç.Dr. Adem YÜCEL
Kurum: Ordu Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed/archive
Editör: Doç. Dr. Aytekin DEMİRCİOĞLU
Kurum: Kastamonu Üniversitesi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Tarihi: 2011
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/birtop/archive
Editör: Doç.Dr.Mehmet Sağlam
Kurum: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Oksident

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/oksident/archive
Editör: Prof. Dr. Muhammet TARAKÇI
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Yayın Tarihi: 2010
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd/archive
Editör: Doç. Dr. Oya Ögenler
Kurum: Mersin Üniversitesi

Kıbrıs Araştırmaları Dergisi

Yayın Tarihi: 2019
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cyprusstudies/archive
Editör: Arş. Gör. Seyed Mohammad HAGHİGHİ FARD
Kurum: Eastern Mediterranean University

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yayın Tarihi: 2016
Bağlantı Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefd/archive
Editör: Prof. Dr. Aslı YAZICI
Kurum: Bartın Üniversitesi

Not: Dijital tarih dergileri hakkında yukarıda yer alan bilgileri düzeltmek ve yeni bilgiler eklemek için bilgi@tarihveteknoloji.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.