Türkiyat Mecmuası’nın Tüm Sayıları Dijital Ortama Aktarıldı

İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası'nın 1925-1997 arasında yayımlanmış tüm sayıları dijital ortama aktarıldı.

1 139

Türkiyat Mecmuası

Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmesi ile Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü tarafından 12 Kasım 1924’te İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, 1925-1997 arasında Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve Türk Kültürü alanlarında bilimsel makaleler yayımlamıştır. İlk iki sayısı Arap harfleriyle basılan mecmuanın son sayısı 1997’de çıkmıştır.

Türkiyat Mecmuası’nın tüm sayıları dijital ortama aktarılmıştır. Derginin sayılarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Türkiyat Mecmuası Makaleleri Listesi

Türkiyat Mecmuası’nda 1925-1997 arasında yayınlamış makalelerin tam listesi ise aşağıdadır. Türkiyat Mecmuası’nda yayınlanmış makaleler, tarih öğretiminde ders içeriklerinin hazırlanmasında kullanılabilir.http://tarihinbelgeleri.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif (Makale başlıkları içinde ctrl ve f tuşlarına birlikte basarak arama yapabilirsiniz.)

CİLT 1

Barthold, W[ilhelm]. Kutadgu Bilig’in Zikrettiği Buğra Han Kimdir?, 1925, C: 1, s. 221-226

________________________________________

Barthold, W[ilhelm]. Orta Asya’da Moğol Fütuhatına Kadar Hristiyanlık , 1925, C: 1, s. 47-100

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Türkiyat Haberleri (Rusya’da, Azerbaycan’da), 1925, C: 1, s. 336-343

________________________________________

Gize, Firederich. Osmanlı İmparatorluğunun Teşekkülü Meselesi , 1925, C: 1, s. 151-171

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. “Kitab-ı Dede Korkut” Hakkında, 1925, C: 1, s. 213-219

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. Notlar ve Vesikalar: Türk Kabile İsimlerine Dair, 1925, C: 1, s. 258-265

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Lütfi Paşa, 1925, C: 1, s. 119-150

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Meddahlar: Türklerde Halk Hikâyeciliği Tarihine Ait Bazı Maddeler, 1925, C: 1, s. 1-45

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Oğuz Etnolojisine Dair Tarihî Notlar, 1925, C: 1, s. 185-211

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkitleri: Bedrus Keresteciyan: Türkçenin İştikak Lugati İçin Bazı Mevadd, 1925, C: 1, s. 294-296

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkitleri: J. Loran: Garbî Asya’da Bizans ve Selçukî Türkleri, 1925, C: 1, s. 300-303

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkitleri: K. H. : Mevlevi Evliyası, 1925, C: 1, s. 291-293

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkitleri: Rauf Yekta: Türk Musikisi Tarihi , 1925, C: 1, s. 296-299

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkitleri: Sadri Maksudof: Çinlilerle Moğolların “Huvay-hu”ları Orhun Kitabelerinin Oğuzları, 1925, C: 1, s. 322-326

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: Aybetü’l-Hakayık’a dâir, 1925, C: 1, s. 255-257

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: Harzemşahlar Tarihine Aid, 1925, C: 1, s. 251-254

________________________________________

Köprülü, Mehmet Fuad. Türkiyat Haberleri (Türkiye’de, Fransa’da, İngiltere’de, Almanya’da, Macaristan’da, Çekoslavakya’da, Bulgaristan’da, Belçika’da), 1925, C: 1, s. 327-336

________________________________________

Ligeti, Ludwig. “Kırgız” Kavim İsminin Menşei, 1925, C: 1, s. 235-250

________________________________________

Mortman, J. H. Kitabiyat Tenkitleri: Ludwig Furer: Rüstem Paşa’nın Osmanlı Tarihi, 1925, C: 1, s. 318-321

________________________________________

Mortman, J. H. Tenkit ve Tahlil:: Garpta Şark Eserleri (Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Hakkında, Köprülüzade Mehmed Fuad), 1925, C: 1, s. 267-287

Nemeth, Gyula. Tenkit ve Tahlil: : Garpta Şark Eserleri (Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Hakkında, Köprülüzade Mehmed Fuad), 1925, C: 1, s. 288-289

________________________________________

P., T. Kitabiyat Tenkitleri: J. Viladimir T. : Cengiz Han, 1925, C: 1, s. 313-318

________________________________________

R., F. Kitabiyat Tenkitleri: F. K: Cengiz Han , 1925, C: 1, s. 303-312

________________________________________

Türkistanlı M. Türkiyat Haberleri (Türkistan’da), 1925, C: 1, s. 343-350

________________________________________

Yaltkaya, Mehmed Şerefeddin. Selçukîler Devrinde Mezâhib, 1925, C: 1, s. 101-118

________________________________________

[Yazıksız], Necib Âsım. Uygur Yazısıyla “Hibetü’l-Hakâyık”ın Diğer bir Nüshası, 1925, C: 1, s. 227-233

________________________________________

[Yöntem], Ali Cânib. Nedim’in Hayatı ve Muasırlarının Telakkileriyle Yaşadığı Devirde Edebî Mevkii, 1925, C: 1, s. 173-184

CİLT 2

Barthold, W[ilhelm]. Orta Asya’da İslâmiyetin İntişar Ettiği Zamana Ait Bir Âbide, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 69-74

________________________________________

Barthold, W[ilhelm]. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: M. T. Czaplikca: Orta Asya Türkleri [Rusçadan] Oxford 1918, 242 s., [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 528-534

________________________________________

Barthold, Wilhelm. Notlar ve Vesikalar: Radloff’un Lugatini Yeniden Neşir Meselesi, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 385-387

________________________________________

Bilge, [Kilisli] Rifat. Notlar ve Vesikalar: “Süheyl ü Nevbahar”a Dair, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 401-409

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Mirza Şefi’ Hakkında Notlar, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 261-270

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Haberler: Türkiyat Haberleri (Şura Cumhuriyetleri İttihadında), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 581-597

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: A[leksandr Nikolayeviç] Samoyloviç: Osmanlı Türkçesinin Muhtasar Sarf ve Nahvi, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 525-526

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Oryantalia , [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 526-528

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Prof. Kuzmine: Hakaslar, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 522-525

________________________________________

Caferoğlu, Ahmet. Haberler: Türkiyat Haberleri (Belçika’da), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 565-566

________________________________________

H. Nihal – Ahmed Nâci . Anadolu’da Türklere Ait Yer İsimleri, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 243-259

________________________________________

Hamid Hamdî. Notlar ve Vesikalar: “Korkud”a Ait, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 396-397

________________________________________

Hasan Fehmi. Notlar ve Vesikalar: Sanat Tarihimize Ait Bazı Notlar, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 398-401

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. Türk Rivayetlerinde “Bozkurt”, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 131-137

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. Haberler: Türkiyat Haberleri (Yugoslavya’da), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 622-630

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: A. V. Anohin: Altay Şamanlığına Ait Mevadd, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 518-522

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. Notlar ve Vesikalar: “Bozkurd” Hakkında, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 397

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. Notlar ve Vesikalar: “Umay” İlahesi Hakkında, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 444-446

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Anadolu Beylikleri Tarihine Ait Notlar, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 1-32

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Türk Klasik Edebiyatındaki Hususi Nazım Şekilleri: Tuyuğ, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 219-242

Köprülü, Mehmed Fuad. Haberler: Türkiyat Haberleri (Almanya’da, İsveç’de), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 559-565

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Haberler: Türkiyat Haberleri (Fransa’da), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 630-639

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Haberler: Türkiyat Haberleri (İngiltere’de), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 578-581

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Haberler: Türkiyat Haberleri (Türkiye’de), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 541-555

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Andre Godard: Gazne ve Gazne Abidelerindeki Kitabeler, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 509-512

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Bahriye: Pirî Reis Naşiri ve Mütercimi: Prof. Paul Kahle, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 505-508

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Divan-ı Türki-i Sultan Veled (Veled Çelebi), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 475-481

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Ferahname-i İbn-i Hatib (J. Nemeth), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 489-496

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Ferheng-name-i Sa’di yahut Muhtasar Bostân Tercümesi, Hoca Mesud (Veled Çelebi ve Kilisli Rifat); Süheyl ü Nevbahar, Mesud bin Ahmed (J. H. Mortman), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 481-489

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Jan Deny: On Sekizinci Asırda Cezayir Yeniçerilerinin Türküleri, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 512-518

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Kitabeler (İsmail Hakkı), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 497-501

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Sadeddin Nüzhet: Halk Şairleri, İkinci Kitap (Karacaoğlan), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 502-505

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: “Aydınoğulları” Tarihine Ait, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 417-426

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: “Fuzuli”ye Ait Bazı Notlar, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 434-436

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: “Germiyan Beyliği” Tarihine Ait, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 412-414

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: “Meddahlar” Makalesine Ait, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 430-434

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: “Osmanzâde Tâ’ib”e Dair, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 427-430

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: Harzemşahlar Devrinde Bir Türk Lisancısı “Muhammed bin Kays” ve Eseri, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 441-444

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: İlk Osmanlı Sikkeleri Hakkında, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 410-412

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: Klasik Türk Nazmında “Rubâ’i” Şeklinin Eskiliği, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 437-440

Köprülü, Mehmed Fuad. Notlar ve Vesikalar: Pinti Hamid, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 415-416

________________________________________

[Koşay], Hamid Zübeyr. Hacı Bektaş Tekkesi, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 365-382

________________________________________

Kowalski, Tadeusz. Tenkit ve Tahliller: Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad: Türk Edebiyatı Tarihi; Hîbetü’l-Hakayık: Necib Âsım, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 449-451

________________________________________

Krigos. Ermeni Müverrihlerine Nazaran Moğollar, Mütercim Edvar Dulaurier, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 139-217

________________________________________

[Kurat], A[kdes] N[imet]. Haberler: Türkiyat Haberleri (Köprülüzade Mehmed Fuad Bey), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 555-559

________________________________________

[Kurat], Akdes Nimet. Haberler: Türkiyat Haberleri (Türkistan Matbuatı), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 597-622

________________________________________

-, Mübarek Galib. Menteşeoğulları Devrine Ait Bazı Kabir Taşları, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 347-363

________________________________________

[Özdem], Ragıp Hulûsi. Haberler: Türkiyat Haberleri (Macaristan’da), [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 566-577

________________________________________

Taeschner, Franz. Osmanlılarda Coğrafya , [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 271-314

________________________________________

[Taymas], Abdullah Battal. Kazan Yurdunda Bulunmuş Tarihî Bir Vesika: Sahib Giray Han Yarlığı, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 75-101

________________________________________

Thomsen, Wilhelm. Şarki Türkistan’ın Mazisine Dair, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 33-59

________________________________________

[Togan], Ahmed Zeki Velidî . Oğuzların Hıristiyanlığı Meselesine Ait, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 61-67

________________________________________

[Togan], Ahmed Zeki Velidî. Harezm’de Yazılmış Eski Türkçe Eserler, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 315-345

________________________________________

[Togan], Ahmed Zeki Velidî. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: Mahdum Guli Divanı ve Yedi Asırlık Türkçe Bir Manzume (Şeyh Muhsin Fâni) , [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 465-474

________________________________________

[Togan], Ahmed Zeki Velidî. Notlar ve Vesikalar: Kert mi Kürt mü?, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 392-396

________________________________________

[Yazıksız], Necib Âsım. Notlar ve Vesikalar: “Kırgız” Kelimesinin İştikakına Dair, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 387-390

________________________________________

[Yazıksız], Necib Âsım. Notlar ve Vesikalar: Türkçe’de “k”nın tâ’ya ve “t”nin dal’a İnkilâbı ve Kırk Sayısının Aslı, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 390-392

________________________________________

[Yöntem], Ali Cânib. Reis-i Şâirân Osmanzâde Ahmed Tâib Efendi, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 103-129

________________________________________

Zichy, Stefan. Kitabiyat Tenkit ve Tahlilleri: J. Markwart: Şimâl Kutbu Havâlisi (Ural Ülkeleri) Hakkında Milâdî 10. Asra Ait Bir Arapça Tezkire, [baskı yılı: 1928], 1926, C: 2, s. 535-538

CİLT 3

Abdullahoğlu Hasan. Temir Kutluğ Yarlığı, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 207-227

________________________________________

Ergun, Sadettin Nüzhet. Tahlil ve Tenkitler: Abdülbâki [Gölpınarlı]: Kaygusuz Vizeli Alâeddin, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 301-304

________________________________________

Glück, Heinrich. Türk Sanatının Dünyadaki Mevkii, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 119-128

________________________________________

Gölpınar, Abdülbâki. Menâkib-i Hâce-i Cihan, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 129-132

________________________________________

Hüsnü. İbni Arabşah, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 157-183

________________________________________

İnan, Abdülkadir. Tahlil ve Tenkitler: A. Yakubovski: Doğuda Feodalizm. Altın Ordu Payitahtı, Bereke’nin Sarayı, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 307-310

________________________________________

İnan, Abdülkadir. Tahlil ve Tenkitler: Ali Rıza Yılman Yalgın: Cenupta Türkmen Oymakları, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 305-307

________________________________________

İnan, Abdülkadir. Tahlil ve Tenkitler: E. K. Perkarskiy: Yakut Dili Lûgati, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 293-300

________________________________________

İnan, Abdülkadir. Tahlil ve Tenkitler: N. İ. Aşmarin: Çuvaş Dili Lûgati, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 300-301

________________________________________

Kmosko, Michael. Araplar ve Hazarlar, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 133-156

________________________________________

Kurat, Akdes [Nimet]. Bizansın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 185-206

________________________________________

Strzygowski, Josef. Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 1-80

________________________________________

Tarlan, Ali Nihad. Bir İmlâ Husisyeti, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 229-232

________________________________________

Thomsen, Wilhelm. Moğolistandaki Türkçe Kitabeler, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 81-118

________________________________________

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Kıbrıs Fethi ile Lepant (İnebahtı) Muharebesi Sırasında Türk Devletile Venedik ve Müttefiklerinin Faaliyetine Dâir Bazı Hazinei Evrak Kayıtları, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 257-292

________________________________________

Yaltkaya, Mehmed Şerefeddin. Simavne kadısı Oğlu Şeyh Bedreddine Dair Bir kitap, [baskı yılı: 1935], 1926-1933, C: 3, s. 233-256

CİLT 4

Abdullahoğlu Hasan. Birinci Mengili Giray Han Yarlığı, 1934, C: 4, s. 99-109

________________________________________

Bang, W[ilhelm ] – R[eşit] Rahmeti [Arat]. Türlü Cehennemler Üzerine Uygurca Parçalar, 1934, C: 4, s. 251-263

________________________________________

Caferoğlu, Ahmet. Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları, 1934, C: 4, s. 1-43

________________________________________

[Gölpınarlı], Abdülbâkî. Yunus Emre’de Öz Türkçe Kelimeler , 1934, C: 4, s. 265-279

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. Tahlil ve Tenkitler: Altay Türklerinde Kadınlar Diline Mahsus Sözler (A. Samoiloviç), 1934, C: 4, s. 303-305

________________________________________

[İnan], Abdülkadir. Tahlil ve Tenkitler: Cuci Ulusunda “Kullanılan” Payza ve Baysa “Kelimeleri” Hakkında (A. Samoyloviç) , 1934, C: 4, s. 305-306

________________________________________

Kıvâmettin. Nehc-ül-Ferâdis’ten Derlenen Türkçe Sözler, 1934, C: 4, s. 169-250

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Tahlil ve Tenkitler: Festschrift Georg Jacob (Theodor Menzel – Otto Harrassowitz), 1934, C: 4, s. 306-308

________________________________________

Köprülü, Mehmed Fuad. Tahlil ve Tenkitler: Umumî Dil Coğrafyası Hakkında Bibliografya Tecrübesi (Jos. Schrijnen), 1934, C: 4, s. 308-309

________________________________________

[Kurat], Akdes Nimet. Eski Slavca’daki Türkçe Sözlere Dair, 1934, C: 4, s. 89-97

________________________________________

[Kurbanoğlu], Şerif Hulûsi . Tahlil ve Tenkitler: Ferhengnâmei Sadi’nin Üçüncü Nushası ve Velet Çelebi-Kilisli Rifat Neşrile Mukayesesi, 1934, C: 4, s. 295-303

________________________________________

[Özdem], Ragıp Hulûsi. Dil Mükemmeliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri – I, 1934, C: 4, s. 63-88

________________________________________

Ritter, H[elmuth]. Ata Binmek, Ok Atmak, 1934, C: 4, s. 45-47

________________________________________

Romaskeviç, A[leksandr] A[leksandroviç]. Yeni Çağatay – Fars Lûgati , 1934, C: 4, s. 281-293

________________________________________

[Tarlan], Ali Nihat. Şeyhi’nin Dili Hakkında, 1934, C: 4, s. 49-61

________________________________________

[Yaltkaya], M[ehmed] Şerefeddin. Mevlânâ’da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, 1934, C: 4, s. 111-168

CİLT 5

Arat, R[eşit] Rahmeti. Tahlil ve Tenkitler: Hüeng-tsangs Tercümei Halinin Uygurca Tercümesi (Dr. A. Von Gabain), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 333-339

________________________________________

Banarlı, Nihad Sami. Tahlil ve Tenkitler: Halkevleri Dergilerinde Halk Edebiyatı Araştırmaları, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 371-380

________________________________________

Boratav, Pertev Naili . Tahlil ve Tenkitler: Sille Halk Şairleri (Zeki Dolbay), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 355-361

________________________________________

Boratav, Pertev Naili. Anadolu’da ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 79-86

________________________________________

Boratav, Pertev Naili. Notlar: Köroğlu’na Ait Notlara İlave, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 327

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Atısı Lâkablı Yollığ Tiginin Sınfi Mensubiyeti (Kozmin N. N.), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 367-369

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Buharalı Bahâ-üd-dîn Nâkşbend (Gordlevskiy, V. A), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 361-364

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: İran Azerbaycanı Halk Edebiyatı Örnekleri (H. Sureja Szapszal), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 353-355

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Sin-Dizyan Uygur Şivelerine Ait Malzeme (Malov, S. E.), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 370-

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Yukarı Talas Kadim Eserleri Meselesine Dair (İvanov, P. P.), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 365-367

________________________________________

Fekete, Layoş. İran Şahlarının İki Türkçe Mektubu , [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 269-274

________________________________________

[Fındıkoğlu], Ziyaeddin Fahri. Notlar: İtalyanca – Türkçe Bir Lûgat [Vocabolario Italiano – Tvrchesco, Bernardo da Parigi], [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 330-331

________________________________________

[Fındıkoğlu], Ziyaeddin Fahri. Notlar: Türkçe – Fransızca Bir Lûgat, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 328-330

________________________________________

[Gökyay], Orhan Şaik. Tahlil ve Tenkitler: Destan-ı Ahmet Harami (A. Talat Onay), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 345-349

________________________________________

Gölpınarlı , Abdülbâkî. Tahlil ve Tenkitler: Bektaşi Tomarı ve Nefesleri (Muhtar Yahya Dağlı), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 340-344

________________________________________

Gölpınarlı, Abdülbâki. Âşık Paşa’nın Şiirleri, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 87-100

________________________________________

İlaydın, Hikmet T. Behram-ı Gûr Menkabeleri (Mîr Alî Şîr Nevâî ile Hâtifî’nin eserleri arasında müşterek bazı hususiyetler hakkında), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 275-290

________________________________________

Kurat, Akdes [Nimet]. Peçeneklere Dair Araştırmalar, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 101-140

________________________________________

Kurtoğlu, Fevzi. XVI ıncı Asrın İlk Yarımında Gelibolu, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 291-306

________________________________________

Meriç, Rıfkı Melûl. Anadolu Türk Tarihi Vesikaları: Akşehir Türbe ve Mezarları, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 141-212

Ortekin, Hasan. Tahlil ve Tenkitler: Codex Cumanicus’un Menşe Meselesi Hakkında (D. A. Rasovskiy), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 351-352

________________________________________

Ortekin, Hasan. Tahlil ve Tenkitler: Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar’ın Rolü (D. A. Rasovskiy), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 351

________________________________________

Ortekin, Hasan. Tahlil ve Tenkitler: Mihail Paleolog Devrinde Altın Ordu, Mısır ve Bizans Devletlerinin Mukabil Münasebetleri (G. V. Vernadskiy), [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 349-350

________________________________________

Özdem, Ragıb Hulusi. Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri – II, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 49-78

________________________________________

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Sadrazam Halil Hamid Paşa , [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 213-267

________________________________________

Vartan. Ermeni Müverrihine Göre Moğollar, çeviren: M. Ed. Dulaurier, Mahmut Kemal Ayas, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 27-48

________________________________________

Yaltkaya, M[ehmed] Şerefeddin. Ebureyhan’ın Bir Kitabı, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 1-26

________________________________________

Yaltkaya, Mehmed Şerefeddin. Türklere Dair Arapça Şiirler, [baskı yılı: 1936], 1935, C: 5, s. 307-326

CİLT 6

Arat, R[eşit] Rahmeti. Fatih Sultan Mehmed’in Yarlığı, [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 286-322

________________________________________

Ardıç, Nureddin. Harput Artuk Oğulları’na Ait Kitabeler, [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 41-48

________________________________________

Banarlı, Nihad Sami. Ahmedi ve Dâsitan-ı Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman, [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 49-176

________________________________________

Bilge, [Kilisli] Rifat. Notlar: Divanı Lûgat-üt Türk’ün Telifi Tarihi, [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 358-360

________________________________________

Bilge, [Kilisli] Rifat. Notlar: Divanı Lûgat-üt-Türk’ün Başındaki Makale, [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 355-358

________________________________________

[Fındıkoğlu], Ziyaeddin Fahri. Notlar: İtalyanca – Türkçe Bir Lûgat [Vocabolario Italiano – Tvrchesco, Bernardo da Parigi], [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 347-354

________________________________________

Köprülü, Mehmet Fuad. Mısır’da Bektaşilik, [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 13-40

________________________________________

Uzunçarşılıoğlu, İ[smail] Hakkı. Vezir Hakkı Mehmed Paşa (1747-1811), [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 177-285

________________________________________

Yaltkaya, Mehmed Şerefeddin. Tahlil ve Tenkitler: Anadolu Selçukileri Gününde Mevlevi Bitiklerinin ikinci kitabı (M. F. Nafiz Uzluk), [baskı yılı: 1939], 1936-1939, C: 6, s. 323-345

CİLT 7-8

[Adıvar], A[bdülhak] Adnan. Tahlil ve Tenkitler: Türk İnkilâp Tarihi (Yusuf Hikmet Bayur), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 335-340

________________________________________

Akyol, İ[brahim] H[akkı]. Tahlil ve Tenkitler: Türkiye Hakkında Yeni Bir Eser (Gotthard Jaschke, Türkei), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 344-345

________________________________________

Anhegger, Robert. Martoloslar Hakkında, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 282-320

________________________________________

Arat, R[eşit] Rahmeti. Uygurlarda Istılahlara Dair, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 56-81

________________________________________

Arat, R[eşit] Rahmeti. Tahlil ve Tenkitler: Eski Türkçenin Grameri (A. v. Gabain), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 341-344

________________________________________

Ateş, Ahmed. Metin Tenkidi Hakkında (Dasitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman münasebeti ile), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 253-267

________________________________________

Barkan, Ömer Lütfi. Tahlil ve Tenkitler: Karagöz (Sabri Esat Siyavuşgil), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 362-368

________________________________________

Bastav, Şerif. Tahlil ve Tenkitler: Kalizler, Hazarlar ve Macarlar (Matyas Gyoni), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 351-356

________________________________________

Bosch, Clemens. Bergama Kral Hanedanının Şeceresi, çeviren: Afif Erzen, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 105-124

________________________________________

Buluç, Sâdettin. Anadolu Ağızları Bibliyografyası, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 327-334

________________________________________

Eberhard, Wolfram. Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti, çeviren: Mecdut Mansuroğlu, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 125-191

________________________________________

Erzi, H. Adnan. Osmanlı Devletinin Kurucusunun İsmi Meselesi, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 323-326

________________________________________

Gökbilgin, [M.] Tayyib. Macaristan’daki Türk Hâkimiyeti Devrine Ait Bazı Notlar, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 200-211

________________________________________

Köprülü, Mehmet Fuad. Yeni Farisîde Türk Unsurları, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 1-16

________________________________________

Ligeti, Lajos. Türkçede Uzun Vokaller, çeviren: Tayyip Gökbilgin, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 82-94

________________________________________

Mansuroğlu, Mecdut. Anadolu Metinleri (XIII. Asır), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 95-104

________________________________________

Mansuroğlu, Mecdut. Tahlil ve Tenkitler: Türk Kitabeleri (K. Grönbech), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 347-348

________________________________________

Mansuroğlu, Mecdut. Tahlil ve Tenkitler: Türkçe ve Moğolcada Vurgu (K. Grönbech), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 345-347

________________________________________

Ritter, Helmuth. Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Etrafındakiler, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 268-281

________________________________________

Scheel, Helmuth. Türk Tarihinin Tetkiki Bakımından Türkçe Vesikaların Ehemmiyeti, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 48-55

________________________________________

Taymas, A[bdullah Battal]. Tahlil ve Tenkitler: Yarlıklara Dair (Akdes Nimet Kurat), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 356-362

________________________________________

Taymas, Abdullah [Battal]. Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 212-252

________________________________________

Temir, A[hmet]. Tahlil ve Tenkitler: Moğulların Gizli Tarihi (E. Haenisch), [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 349-351

________________________________________

Turan, Osman. İlig Unvanı Hakkında, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 192-199

________________________________________

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Cezayirli Gazi Hasan Paşa’ya Dair, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 17-40

________________________________________

Yaltkaya, [Mehmed] Şerefeddin. Arap Lûgat ve Gramercileri Arasında Türkler, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 321-322

________________________________________

Yaltkaya, [Mehmed] Şerefeddin. Tarihte Renk, [baskı yılı: 1942], 1940-1942, C: 7-8 [I], s. 41-47

________________________________________

CİLT 9

Anhegger, Robert. Türk Edebiyatında Ağustosböceği ile Karınca Hikâyesi, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 73-94

________________________________________

Arat, R[eşit] Rahmeti. Atebetü’l Hakayık’ta “G” ve “Ğ” Seslerine Dâir, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 65-72

________________________________________

Baysun, M. Cavid. Müverrih Râşid Efendi’nin İran Elçiliğine Dâir, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 145-150

________________________________________

Bertels, E. Ali Şîr Nevâî, Leylî ve Mecnûn, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 47-64

________________________________________

Czegledy, Karoly. Yiltavar Unvanı, Volga Bulgarları ile İslâvların X. Asırdaki Münasebeti Meselesine Dâir, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 179-187

________________________________________

Diriöz, Haydar Ali. Kutb ül-Alevi’nin Barak Baba Risalesi Şerhi, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 167-170

________________________________________

Eren, Hasan. Türkçe Qarman Kelimesi Hakkında, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 97-98

________________________________________

Eren, Hasan. Kitabiyat: Louis Bazin, Recherches sur la Titulature des Tabğaç, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 201-202

________________________________________

Eren, Hasan. Kitabiyat: Türkiyat Haberler, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 203-210

________________________________________

Erman, Peyami. Kitabiyat: Abdülhak Adnan – Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 198-201

________________________________________

Gökbilgin, [M.] Tayyib. XVI. Asır Başlarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümerâsı , [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 35-46

________________________________________

İnan, Abdülkadir. Güvey, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 139-144

________________________________________

Kafesoğlu, İbrahim. Kitabiyat: Szasz Bela, A Hunok Törtenete Atilla Nagykiraly (Hun Tarihi), [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 189-198

________________________________________

Kaplan, Mehmet. Dede Korkut Kitabında Kadın, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 99-112

________________________________________

Köprülü, Orhan Fuad. Bir Tenkid Hakkında Bazı Mülâhazalar, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 171-178

________________________________________

Sümer, Faruk. Yıva Oğuz Boyuna Dâir, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 151-166

________________________________________

[Tansel], Fevziye Abdullah. Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Hayatı ve San’atı, [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 1-34

________________________________________

Tietze, A[ndreas]. XVI. Asır Türk Şiirinde Gemici Dili (Âgehi Kasidesi ve Tahmisleri), [baskı yılı: 1951], 1946-1951, C: 9, s. 113-138

CİLT 10

Aktepe, M. Münir. XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli’nin Türkler Tarafından İskânına Dair, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 299-312

________________________________________

Andreasyan, Hrand D. Ermeni Seyyah Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi (1608-1619), [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 269-276

________________________________________

Anhegger, Robert. Hezarfen Hüseyin Efendi’nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülâhazaları, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 365-369

________________________________________

Arat, R[eşit] Rahmeti. Türk Şivelerinin Tasnifi, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 59-138

________________________________________

Ateş, Ahmed. İbn Sina, Risâlat al-İksîr, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 27-54

________________________________________

Barkan, Ömer Lütfi. Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 1-26

________________________________________

Barkan, Ömer Lütfi. Kitabiyat: Fernand Braudel, La Mediterranee et le Monde Mediterraneen a l’epoque de Philippe II , [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 395-403

________________________________________

Baysun, M. Cavid. Hasan-Beyzade Ahmed Paşa, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 321-340

________________________________________

Caferoğlu, A[hmed]. Türk Onomastiğinde “At” Kültü, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 201-212

________________________________________

Eckmann, J[anos]. Kelime Ortasında Anorganik “B, P” ve “M”-nin Türemesi, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 313-320

________________________________________

Eckmann, J[anos]. Kitabiyat: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 404-407

________________________________________

Eckmann, J[anos]. Kitabiyat: N. A. Baskakov, Karakalpakskiy Yazık I. Materialı po Dialektologii, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 407-410

________________________________________

Eckmann, J[anos]. Kitabiyat: Nemeth Gyula, Balassa Balint es a Török Bölteszet, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 410-412

________________________________________

Eren, Hasan. Onomatopée’lere Ait Notlar, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 55-58

________________________________________

Eyice, Semavi. İstanbul’da Bazı Cami ve Mescid Minareleri, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 247-268

________________________________________

Gökbilgin, [M.] Tayyib. Murad I. Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 217-234

________________________________________

İnan, Abdülkadir. Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 213-216

________________________________________

Karahan, Abdülkadir. Kırk Hadis Tercümelerine Umumî Bir Bakış ve Ankaralı İsmail Rüsûhî’nin Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn’i, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 235-242

________________________________________

Lewis, Bernard. İzlanda’da Türkler, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 277-284

________________________________________

Mansuroğlu, Mecdut. Türkçede “–ğu” Ekinin Fonksiyonları, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 341-348

Pekolcay, Neclâ. Türk Dil ve Edebiyatına Âit Bâzı Metinleri İhtivâ Eden Yazma Bir Mecmua, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 349-364

________________________________________

Pritsak, Omeljan. Mahmud Kâgarî Kimdir?, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 243-246

________________________________________

Sümer, Faruk. Döğerlere Dair, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 139-158

________________________________________

[Tansel], Fevziye Abdullah. Muallim Naci ile Recaizâde Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep Olduğu Edebî Hâdiseler, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 159-200

________________________________________

Tietze, A[ndreas]. Kitabiyat: Jaime Savla, la Orden de Malta y las Acciones Navales Espanolas Contra Turcos y Berberiscos en los Siglos XVI y XVII, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 403-404

________________________________________

Uluçay, M. Çağatay. Manisa Şer’iye Sicillerine Dair Bir Araştırma, [baskı yılı: 1953], 1951-1953, C: 10, s. 285-298

CİLT 11

Aktepe, M. Münir. Damad İbrahim Paşa Devrinde Lâleye Dair Bir Vesika, 1954, C: 11, s. 115-130

________________________________________

Ateş, Ahmed. Türk Halk Hikâyelerinde İbn Sina, 1954, C: 11, s. 33-40

________________________________________

Ateş, Ahmed. Haberler: Tahran’da İbn Sina Tören ve Kongresi, 1954, C: 11, s. 234-237

________________________________________

Baysun, M. Cavid. Cevdet Paşa, Şahsiyetine ve İlim Sahasındaki Faaliyetine Dâir, 1954, C: 11, s. 213-230

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dâir, 1954, C: 11, s. 41-56

________________________________________

Çetin, Nihad M. Ahmet Haşim’in Kaynakları Hakkında Bir Deneme, 1954, C: 11, s. 183-212

________________________________________

Dino, Güzin. Recaî-zade Ekrem’in Araba Sevdası Romanında Gerçekçilik, 1954, C: 11, s. 57-74

________________________________________

Eyice, Semavi. Yunanistan’da Türk mimari Eserleri – I, 1954, C: 11, s. 157-182

________________________________________

Kuran, Ercümend. Kitabiyat: Bernard Lewis, The Impect of the French Revolution on Turkey, 1954, C: 11, s. 231-233

________________________________________

Tanoğlu, Ali. İskan Coğrafyası, Esas Fikirler, Problemler ve Metod, 1954, C: 11, s. 1-32

________________________________________

[Tansel], Fevziye Abdullah. Süleyman Hüsnü Paşa ile Namık Kemal’in Münasebat ve Muhaberatı, 1954, C: 11, s. 131-152

________________________________________

Taymas, Abdullah Battal. Divanü Lûgati’t-Türk Tercümesi, 1954, C: 11, s. 75-100

________________________________________

Tütengil, C[avit] Orhan. Ziya Gökalp’ın Diyarbekir Gazetelerindeki İlk Yazıları, 1954, C: 11, s. 153-156

________________________________________

Ülken, Hilmi Ziya. İbn Sina’nın Tıbba Dâir Bir Münakaşası, 1954, C: 11, s. 101-114

________________________________________

CİLT 12

Aktepe, M. Münir. Vak’anüvis Raşid Mehmed Efendi’nin Eşref Şah Nezdindeki Elçiliği ve Buna Tekaddüm Eden Siyasi Muhabereler, 1955, C: 12, s. 155-178

________________________________________

Aktepe, M. Münir. Kitabiyat: Cavid Baysun, Cevdet Paşa, Tezakir 1-12, 1955, C: 12, s. 280-282

________________________________________

Arat, R[eşit] Rahmeti. Türkçe Turfan metinleri VIII, 1955, C: 12, s. 15-22

________________________________________

Arat, R[eşit] Rahmeti. Kitabiyat: Herbert Jansky, Lehrbuch der Türkischen Sprache, 1955, C: 12, s. 277-280

________________________________________

Ateş, Ahmed. Türk Halk Hikâyelerinde İbn Sina, 1955, C: 12, s. 265-275

________________________________________

Baysun, M. Cavid. Evliya Çelebi’ye Dâir Notlar, 1955, C: 12, s. 257-264

________________________________________

Çetin, Nihad M. . Seyrâni’nin Neşredilmemiş Bâzı Şiirleri, 1955, C: 12, s. 91-114

________________________________________

Erdoğan, Muzaffer. Mimar Davud Ağa’nın Hayatı ve Eserleri, 1955, C: 12, s. 179-204

________________________________________

Eyice, Semavi. Yunanistan’da Türk Mimari Eserleri – II, 1955, C: 12, s. 205-230

________________________________________

Kafesoğlu, İbrahim. Büyük Selçuklu Veziri Nizamü’l-Mülk’ün Eseri, Siyasetname ve Türkçe Tercümesi, 1955, C: 12, s. 231-256

________________________________________

Kaplan, Mehmet. Yunus Emre ve Nebatlar, 1955, C: 12, s. 45-56

________________________________________

Nyberg, Henrik Samuel. Şark Tedkikleri ve Avrupa Medeniyeti, 1955, C: 12, s. 1-13

________________________________________

Pekolcay, Neclâ. Kitabiyat: A. Meillet, La Methode Comparative en Linguistique Historique, 1955, C: 12, s. 282-283

________________________________________

Sertoğlu, Midhat. Osmanlı Tarihinin Kaynakları Hakkında Bazı Düşünceler, 1955, C: 12, s. 145-154

________________________________________

Sezgin, M. Fuad. Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma’mer B. Raşid’in “Cami”i, 1955, C: 12, s. 115-134

________________________________________

[Tansel], Fevziye Abdullah. Namık Kemal’in Midilli’de Yazdığı Manzum ve Mensur Eserler, 1955, C: 12, s. 57-90

________________________________________

Taymas, A[bdullah] Battal. Kırımlı Bekir Çobanzade’nin Şiirleri, 1955, C: 12, s. 23-44

________________________________________

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. İkinci Abdülhamid’in Alman İmparatoruna Çekmiş Olduğu Bir Telgraf, 1955, C: 12, s. 135-144

CİLT 13

Aktepe, M. Münir. Hoca Sa’deddin Efendi’nin Tâcü’t-Tevarih’i ve Bunun Zeyli Hakkında, 1958, C: 13, s. 101-116

________________________________________

Bilgegil, M. Kaya. Abdülhak Hâmid Üzerinde Bidil Te’siri, Bidil’in Bir Mersiyesi ve Makber, 1958, C: 13, s. 79-84

________________________________________

Boratav, Pertev Naili. Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Te’lif Tarihi, 1958, C: 13, s. 31-62

________________________________________

İpekten, Halûk. Karamanlı Nizamî, 1958, C: 13, s. 63-78

________________________________________

Kafesoğlu, İbrahim. Selçuk’un Oğulları ve Torunları, 1958, C: 13, s. 117-130

________________________________________

Kuran, Ercümend. Kitabiyat: Ertuğrul Oğuz Çırağan, La Politique Ottomane Pendant les Gueerres de Napoleon, 1958, C: 13, s. 143-144

________________________________________

[Tansel], Fevziye Abdullah. Samî Paşazâde Sezai, 1958, C: 13, s. 1-30

________________________________________

Uluçay, M. Çağatay. Üç Eşkıya Türküsü, 1958, C: 13, s. 85-100

________________________________________

Walsh, John R. Müverrih Ali’nin Bir İstidanâmesi, 1958, C: 13, s. 131-140

________________________________________

Yazıcı, Tahsin. Kitabiyat: Abdülkadir Karahan, İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadis, Toplama, Tercüme ve Şerhleri, 1958, C: 13, s. 141-142

________________________________________

CİLT 14

Akün, Ömer Faruk. Notlar ve Vesikalar: Şinâsi’nin Fatih Tezkeresi Baskısındaki Yeni Biyografik Bilgiler, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 277-336

________________________________________

Arat, R[eşit] Rahmeti. Türkçede Cihet Mefhûmu ve Bunun İle İlgili Tâbirler, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 1-24

________________________________________

Buluç, Sâdettin. Bir Eserin İki Yazma Nüshası, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 151-197

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Osmanlı İmparatorluğu Onomastiğinde “Epitheta Ornantia” nın Karakteristik Çizgileri, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 25-36

________________________________________

Çetin, Nihad M. Ahmedî’nin “Mirkatü’l-edeb” i Hakkında, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 217-230

________________________________________

Eren, İsmail. Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi – I, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 231-256

________________________________________

Eyice, Semavi. İstanbul’un Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 199-216

________________________________________

Gölpınarlı, Abdülbaki. Hurûfilik ve Mîr-i ‘alem Celal Bik’in Bir Mektubu, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 93-110

________________________________________

İz, Fahir. Makale-i Zindancı Mahmud Kapudan , [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 111-150

________________________________________

Kaplan, Mehmed. Ziya Gökalp ve Saadet Perisi, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 37-64

________________________________________

Köprülü, Mehmet Fuad. Notlar ve Vesikalar: Orta-Asya Türk Dervişliği Hakkında Notlar, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 259-262

________________________________________

Muhammed Hamidullah. Kur’an-ı Kerîm’in Türkçe Yazma Tercümeleri, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 65-80

________________________________________

Togan, [Ahmed] Zeki Velidî. Zimahşeri’nin Doğu Türkçesi ile “Mudaddimetü’l-edeb”i, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 81-92

________________________________________

Wittek, Paul. Notlar ve Vesikalar: Miscellanea, [baskı yılı: 1965], 1964, C: 14, s. 263-275

________________________________________

CİLT 15

Blaşkoviç, Yusuf. Köprülü Mehmed Paşa’nın Macarca Bir Ahdnâmesi, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 37-46

________________________________________

Buluç, Sâdettin. Şeyyâd Hamza’nın Bilinmeyen Bir Mesnevisi, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 247-257

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Hakiki Köprülü, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 1-10

________________________________________

Çağatay, Saadet. Tuba Ağzında “İyik”, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 171-174

________________________________________

Eren, İsmail. Türkiye Türkçesine Dair Rusça Neşriyat (1776-1963) Üzerinde Bibliyografya Denemesi – II, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 127-156

________________________________________

Eyice, Semavi. Çorum’un Mecidözü’nde Âşık Paşa-oğlu Elvan Çelebi Zâviyesi , [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 211-246

________________________________________

Grignaschi, Mario. Al-Fârâbi et “L’epitre sur les Connaissances a Acquerir Avant d’entreprendre l’etude de la Philosophie”, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 175-210

________________________________________

Karamanlıoğlu, Ali Fehmi. Seyf-i Sarâyî’nin Gülistan Tercümesi’nin Dil Husûsiyetleri, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 75-126

________________________________________

Kissling, H[ans] J[oachim]. Sultan Bâyezîd II ve Françesko II Gonzaga, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 47-73

________________________________________

Orhonlu, Cengiz. Gemicilik, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 157-169

________________________________________

Şeşen, Ramazan. Eski Araplar’a Göre Türkler, [baskı yılı: 1969], 1968, C: 15, s. 11-36

________________________________________

CİLT 16

Caferoğlu, Ahmed. Türkçede “V” Morfemi, 1971, C: 16, s. 27-38

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Abbas Zamanov, Heyat Eşiği, Güzellik Muğennisi, 1971, C: 16, s. 165-166

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Abbas Zamanov, Sabire Heykel, 1971, C: 16, s. 164-165

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Ali Hüseyinzade, XIX. Asrın İkinci Yarısında Azerbaycan Tarihşünaslığı, 1971, C: 16, s. 167-169

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: E. N. Necip, Sovremenny Uygurskiy Yazık= Çağdaş Uygur Dili, 1971, C: 16, s. 178-179

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: II. Sintszyan-Uygur Muhtar Eyaleti. E. N. Necip, Uygurca-Rusça Lûgat, 1971, C: 16, s. 176-178

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: K.T. Karakaşlı, Material’naya Kul’tura Azerbayjandsev Severo-Vostocnoy i Tsentral’noy Zon Magolo Kavkaza = Küçük Kafkasya Merkezi ve Kuzey-Doğu Bölgesi Azerilerinin maddî Medeniyetleri, 1971, C: 16, s. 169-172

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Remzi Yüzbaşov, Azerbaycan Coğrafiya Terimleri (Tedgigler), 1971, C: 16, s. 175-176

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: S. B. Aşurbeyli, Oçerk İstorii Srednevekovogo Bakı (VIII-naçalo XIX vv.), 1971, C: 16, s. 173-175

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkitler: Şamil Cemşidov, Kitabı Dede Gorgud’u Varaklarkan, 1971, C: 16, s. 172-173

________________________________________

Eraslan, Kemal. Nevâyi’nin “Hâlat-ı Seyyid Hasan Big” Risâlesi, 1971, C: 16, s. 89-110

________________________________________

Eyice, Semavi. Anadolu’da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı, 1971, C: 16, s. 39-56

________________________________________

Gandjei, T[urhan]. Sâdıkî-i Afşar’ın Türkçe Şiirleri, 1971, C: 16, s. 19-26

________________________________________

Kaplan, Mehmet. Ziya Gökalp ve “Yeniden Doğma” Temi, 1971, C: 16, s. 1-18

________________________________________

Karamanlıoğlu, Ali Fehmi. Kayıplar: Ananiasz Zajaczkowski (12.11.1903-06.04.1970), 1971, C: 16, s. 184-186

________________________________________

Orhonlu, Cengiz. Lipkalar, 1971, C: 16, s. 57-87

________________________________________

Popescu-Judet, Eugenia. Türk Halk Temâşalarının Rumen Memleketlerine Tesiri, çeviren: Zeynep Kerman, 1971, C: 16, s. 111-132

________________________________________

Sertkaya, Osman Fikri. Tahlil ve Tenkitler: Türkoloji Dergisi III, 1971, C: 16, s. 179-183

________________________________________

Tekindağ, M. C. Şehabeddin. İzzet Koyunoğlu Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerinde Çalışmalar I, 1971, C: 16, s. 133-162

CİLT 17

Alparslan, Ali. Edebiyatta Alparslan, 1972, C: 17, s. 113-124

________________________________________

Alparslan, Ali. Tahlil ve Tenkidler: Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture, 1972, C: 17, s. 281-283

________________________________________

Artuk, İbrahim. Diyarbekir’de Ebu Şuca Muhammed b. Melikşah Zamanında Yapılan Bir Yapı Kitabesi ile Onun Namına Kesilen Bazı Sikkelerin Mahiyeti, 1972, C: 17, s. 165-176

________________________________________

Aslanapa, Oktay. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Zamanından Kalan Eserler, 1972, C: 17, s. 21-23

________________________________________

Bowen, Harold. İlk Selçuklu Vezirlerine Dair Bazı Notlar, çeviren: Aliye Toker, 1972, C: 17, s. 125-132

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. İlk Anadolu Vatan Kültürü Kurucuları, 1972, C: 17, s. 1-12

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkidler: A. K. Kurışjanov, İssledovanie po Leksike Starokıpçakskogo Pismennogo Pamyatnika XIII v. “Tyurksko-Arabskogo Slovarya”= XIII. Yüzyıl Eski Yazılı Kıpçak Kaynaklarından “Türk-Arap Sözlüğü” Üzerine Araştırmalar, 1972, C: 17, s. 272-274

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkidler: Abbas Gulu Aga Bakıhanlı, Gülüstan-i İrem, 1972, C: 17, s. 274-277

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkidler: Kamal Talibzade, XX. Asır Azerbaycan Edebi Tengidi, (1905-1917’nci İller), 1972, C: 17, s. 277-281

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkidler: Tyurkologiçeskiy Sbornik (Türkoloji Dergisi). K. Şestidesyatileyu Andreya Nikolaeviça Kononova, 1972, C: 17, s. 263-268

________________________________________

Caferoğlu, Ahmed. Tahlil ve Tenkidler: Tyurkologiçeskiy Sbornik 1970. (Türkoloji Dergisi) , 1972, C: 17, s. 268-272

________________________________________

Cahen, C. İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, çeviren: Zeynep Kerman, 1972, C: 17, s. 77-100

________________________________________

Esin, Emel. “Butan-ı Halaç” (M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri), 1972, C: 17, s. 25-67

________________________________________

Eyice, Semavi. Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich Sarre, 1972, C: 17, s. 133-148

________________________________________

Kaplan, Mehmet. Ziya Gökalp ve Yahya Kemal’e Göre Malazgirt Savaşının Mana ve Ehemmiyeti, 1972, C: 17, s. 149-164

________________________________________

Karamanlıoğlu, Ali Fehmi. Seyf-i Sarâya’nin Gülistan Tercümesi’nin Yayımı Üzerine, 1972, C: 17, s. 251-261

________________________________________

Köprülü, Orhan Fuad. Velâyet-nâme-i Sultan Şücaüddin, 1972, C: 17, s. 177-184

________________________________________

Koşay, Hamid Z[übeyr]. Malazgird’de Buluşanlar, 1972, C: 17, s. 69-76

________________________________________

Miklos, Kreskai. “Yurd Kurma” Hakkında, çeviren: M. Tayyib Gökbilgin, 1972, C: 17, s. 13-20

________________________________________

Sertkaya, Osman Fikri. Horezmi’nin Muhabbet-nâme’sinin İki Yeni Yazma Nüshası Üzerine, 1972, C: 17, s. 185-207

Sertkaya, Osman Fikri. Haberler: Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü’nün Sempozyumu (21. VIII. 1971-25.VIII.1971), 1972, C: 17, s. 292-295

________________________________________

Sertkaya, Osman Fikri. Tahlil ve Tenkidler: Nicholas Poppe, A Middle Turkic Text of the Apostles’ Creed “Havarilerin Amentüsü’ne Ait Bir Orta Türkçe Metni”, 1972, C: 17, s. 288-291

________________________________________

Şeşen, Ramazan. Alparslan’ın Hayatı ile İlgili Arapça Kaynaklar, 1972, C: 17, s. 101-112

________________________________________

Tischler, Johann. Tahlil ve Tenkidler: Demetrius J. Georgacas: The Names for the Asia Minor Peninsula and a Register of Surviving Anatolian Pre-Turkish Placenames, 1972, C: 17, s. 283-288

________________________________________

Tuna, Osman Nedim. Osmanlıcada Mogolca Ödünç Kelimeler, 1972, C: 17, s. 209-250

________________________________________

CİLT 18

Akün, Ömer Faruk. Nâmık Kemal’in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 1-78

________________________________________

Alparslan, Ali. Babur’un İcad Ettiği “Baburi Yazısı” ve Onunla Yazılmış olan Kur’an – I, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 161-168

________________________________________

Caferoğlu, A[hmed]. Tanıtmalar: Sovetskaya Arheologiya, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 369-377

________________________________________

Clauson, Sir Gerard. Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar, çeviren: İnci Enginün, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 141-148

________________________________________

Eraslan, Kemal. Manzum Oğuznâme, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 169-244

________________________________________

Esin, Emel. Farhar-ı Halluh (Karluk Budist Sanatı), [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 79-140

________________________________________

Kaplan, Mehmet. Âşık Paşa ve Birlik Fikri, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 149-160

________________________________________

Mollava, Mefkûre. Şark Kavimlerinden Geçen Bazı Bulgar Ad ve Soyadları, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 315-330

________________________________________

Sertkaya, Osman Fikri. Uygur Harfleri İle Yazılmış Bazı Mensur Parçalar – I (Mesele Kitabı), [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 245-280

________________________________________

Timurtaş, Faruk K[adri]. Küçük Eski Anadolu Türkçesi Grameri, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 331-368

________________________________________

Tuna, Osman Nedim. Osmanlıcada Moğolca kelimeler, [baskı yılı: 1976], 1973-1975, C: 18, s. 281-314

CİLT 19

Akün, Ömer Faruk. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mîrâhur Sarı Süleyman Ağa Mücâdelesi ile İlgili Bir Konuşma Zabtı, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 7-64

________________________________________

Alparslan, Ali. Babur’un İcad Ettiği Baburî Yazı – II, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 207-211

________________________________________

Brendemoen, Bernt. Labiyal Ünlü Uyumunun Gelişmesi Üzerine Bazı Notlar, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 223-240

________________________________________

Buluç, Sadettin. Elvan Çelebi’nin Menâkıb-nâmesi, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 1-6

________________________________________

Enginün, İnci – Zeynep Kerman. Türkçede Maupassant, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 255-276

________________________________________

Eraslan, Kemal. Ali Şir Nevayi’nin “Hâlât-ı Pehlevan Muhammed” Risâlesi, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 99-164

________________________________________

Eraslan, Kemal. Tahlil ve Tenkidler: Manzum Oğuzname İle İlgili İki Not, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 345-346

________________________________________

Eren, Hasan. Tahlil ve Tenkidler: Ymar Daher, Agricultura Anatolica I., [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 283-308

________________________________________

Erünsal, İsmail E. Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 213-222

________________________________________

Esin, Emel. Merkez Efendi (H. 870/1465 sıraları 959/1551) ile Şâh Sultan Hakkında Bir Hâşiye, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 65-92

________________________________________

Esin, Emel. Türkoloji Dünyasının Kayıpları: Prof. Alessio Bombaci, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 279-281

________________________________________

Esin, Emel. Türkoloji Dünyasının Kayıpları: Prof. John Andrew Boyle, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 277-278

________________________________________

Karahan, Abdülkadir. Kendi El Yazısı Hâtıratına Göre Niyazî-i Mısrî’nin Bazı Mistik Görüşleri, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 93-98

________________________________________

Oda, Juten. Eski Uygurca Bir Vesikanın Budizmle İlgili Küçük Bir Parçası, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 183-205

________________________________________

Reyhanlı, Tülây. Havsa’daki Sokullu Veya Kasım Paşa Külliyesi Hakkında Tamamlayıcı Notlar, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 241-254

________________________________________

Sertkaya, Osman Fikri. Göktürk Tarihinin Meseleleri: Tonyukuk Âbidesi Üzerine Üç Not, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 165-182

________________________________________

Sertkaya, Osman Fikri. Tahlil ve Tenkidler: Louis Bazin, Les Calendriers Turcs Anciens et Mediveaux (Eski ve Orta Çağlarda Türklerin Takvimleri), [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 335-343

________________________________________

Sertkaya, Osman Fikri. Tahlil ve Tenkidler: Turfan Metinleri ve Yapılan Yayınları, [baskı yılı: 1980], 1977-1979, C: 19, s. 309-334

CİLT 20

Akay, Hasan. Cenab Şahabeddin’in Güzellik Felsefesi, 1997, C: 20, s. 13-35

________________________________________

Andı, M. Fatih. Safahât-Birinci kitab’ın Devrinde Uyandırdığı Akisler, 1997, C: 20, s. 37-67

________________________________________

Andı, M. Fatih. Kitabiyat: Mirza Fethali Ahundzade, Komediler, 1997, C: 20, s. 474-479

________________________________________

Ayışığı, Metin. Kitabiyat: Ahmed İzzet Paşa, Feryadım, I, 1997, C: 20, s. 484-487

________________________________________

Beydilli, Kemal. Kitabiyat: Michael W. Weithmann, Kriesenherd Balkan. Ursprünge und Hintergründe Aktuellen Konfiklikts, 1997, C: 20, s. 488-492

________________________________________

Beydilli, Kemal. Kitabiyat: Prof. Dr. Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, 1997, C: 20, s. 492-498

________________________________________

Beyhan, Mehmet Ali. Kitabiyat: Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi Institution in Mamluk Egypt, 1997, C: 20, s. 479-484

________________________________________

Develi, Hayati. Dua ve Yas Motifi Olarak “baş aç-” Tabiri, 1997, C: 20, s. 85-111

________________________________________

Duman, Musa. “Oğlan” Kelimesi ve “Gençlik” Kavramı Üzerine, 1997, C: 20, s. 113-129

________________________________________

Eraslan, Kemal. Baba İlyâs-i Horâsâni’ye Âit Halvetle İlgili Manzum Bir Risale, 1997, C: 20, s. 131-194

________________________________________

Ersoylu, Halil. Fal, Fal-nâme ve Bir Çiçek Falı: “Der Aksâm-ı Ezhâr”, 1997, C: 20, s. 195-254

________________________________________

Güngör, Şeyma. Fuzuli’nin Türkçe Gazellerinde Çağın Sosyal Hayatı ve Manevî Özellikleri, 1997, C: 20, s. 255-272

________________________________________

İpek, Nedim. Kafkaslar’daki Nüfus Hareketleri, 1997, C: 20, s. 273-313

________________________________________

Kaçalin, Mustafa S. – A. Azmi Bilgin. +lagu / +legü Eki Üzerine, 1997, C: 20, s. 69-84

________________________________________

Kutluoğlu, M. Hanefi. Kitabiyat: Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of Muhammed Ali,Cambridge: Cambridge University Press, 1984, X+300 s. , 1997, C: 20, s. 498-501

________________________________________

Özkan, Mustafa. Kuruluşunun 70. Yılında Türkiyat Enstitüsü, 1997, C: 20, s. 1-11

________________________________________

Saraç, M. A. Yekta. Emri’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği, 1997, C: 20, s. 315-331

________________________________________

Şentürk, Ahmet Atilla. Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler, 1997, C: 20, s. 333-413

________________________________________

Şentürk, Ahmet Atilla. Kitabiyat: Cinânî, Cilâü’l-Kulûb, 1997, C: 20, s. 463-472

________________________________________

Tören, Hatice. Ta’bir-name, 1997, C: 20, s. 416-452

________________________________________

Ülgen, Erol. Kitabiyat: Kemal Yavuz, Şeyhoğlu Kenzü’l-Kübera ve Mehekkü’l-Ulemâ, 1997, C: 20, s. 472-474

________________________________________

Yüce, Nuri. Neu Festgestellte Wörter und Wortbedeutungen im Choresmtürkischen (III), 1997, C: 20, s. 453-461

Bunları da Beğenebilirsiniz

1 yorum

  1. Pelin Kara Diyor ki

    Emeğinize sağlık.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.