Tarih Dersi İçin Film Seçme Kılavuzu

Film Story'de tarih derslerinde kullanılabilecek filmler ile ilgili kılavuz oluşturulmuştur. Bu film kılavuzunu inceledik.

0 185

Tarih Derslerinde Filmlerin Kullanılması

Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, “Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi” başlıklı makalesinin başında tarih derslerinde filmlerin kullanılması ile ilgili şunları belirtmektedir; “Filmler, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor niteliklerin öğrencilere kazandırılmasını kolaylaştıran materyallerin başında gelmektedir. Özellikle tarih derslerinde filmler aracılığıyla geçmiş bugüne getirilebilir. Buna ilaveten, bu araçlar aracılığıyla dersler daha ilginç, basit ve anlaşılır bir biçimde öğretilebilmektedir. Teknolojik ve ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde eğitim ve öğretim etkinliklerinde filmlerin kullanılmasının geçen yüzyılın ilk çeyreğinde dayandığı bilinmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından bu materyallerin, tarih derslerinde daha sık ve bilinçli bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde ise filmler, gelişmiş ülkelerdeki tarih sınıflarının ayrılmaz bir parçası konumundadırlar. Ancak ülkemizdeki tarih öğretimi incelendiğinde, öğretmenlerimizin bir kısmının derslerinde filmlerden yararlanmadıkları görülmektedir. Derslerinde film kullanan tarih öğretmenlerinden bazılarının ise, bu materyalleri etkili bir biçimde kullanamadıkları anlaşılmaktadır.”

Tarih öğretmenlerinin derslerinde filmleri daha etkili kullanabilmeleri için tarihi filmlerin belirli ölçütlere göre sıralandığı bir web sitesi hazırlanmıştır. Film Story başlıklı bu web sitesinde yüzlerce film konularına, ülkelerine, zamanlarına göre sıralanmış ve tüm filmlerin özetlerine yer verilmiştir. Bizlerde Film Story’i sizler için inceledik.

1. Film Story’de ülke konularına göre filmlerini sıralayabilirsiniz. Örneğin Türkiye’yi konu alan 53 filmi inceleyebilirsiniz.

 

2. Film Story’de filmlerin yapıldığı ülkelere göre sıralama yapabilirsiniz. Örneğin ABD yapımı 574 filmi inceleyebilirsiniz.

 

3. Film Story’de filmleri Tarih Öncesi, Antik Dönem, Orta Çağ Başları, Orta Çağ Sonu, Erken Modern Çağ, Geç Modern Çağ, 20. Yüzyıl, 21. Yüzyıl gibi kronolojik olarak da sıralayabilirsiniz.

 

4. Film Story’de filmleri kıtalara ve bölgelere göre de sıralayabilirsiniz.

 

5. Film Story’de filmleri 28 ayrı konuya göre de sıralayabilirsiniz. Örneğin Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili filmleri inceleyebilirsiniz.

 

6. Film Story’de isterseniz yüzlerce film arasında ayrıntılı arama ve sıralama da yapabilirsiniz.

 

7. Film Story’de ayrıntılı arama ile Türkiye konulu filmleri sıralayıp inceleyebilirsiniz.

 

8. Film Story’de Türkiye konulu filmler arasında 1954 yapımı İstanbul’un Fethi filmini inceleyebilirsiniz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.