Storytelling İle Tarih Dersi Tasarlama

Şükrü İstemil'in Eğitim İçin Teknoloji'de yazdığı "Tarih Ders Tasarımlarınızı Storytelling İle Zenginleştirebiliriz" başlıklı yazısının başlığını değiştirerek yayınlıyoruz.

0 75

Tarih Ders Tasarımlarınızı Storytelling İle Zenginleştirebilirsiniz

Bir anlatım sanatı olan storytelling kelimelerle görsellerle imgelerle birlikte doğaçlama süslemeler katarak olayları anlatma sanatıdır.

Stroytellingde anlatılar ve hikayeler eğitim, eğlence, ahlaki ve kültürel değerleri aktarmak amacıyla aktarılır. Olay örgüsü; karakterler verilmek istenen mesaj öykünün temel noktalarıyla beraber storytellingde okuyana dinleyene ulaştırılır. Aynı zamanda storytelling manzum hikayeye yakın bir tekniktir.

Ben de storytellingi tarih dersinde uygulamaya çalıştım. Önce sınıfı dört kişilik gruplara ayırdım ve akıllı tahtadan Mezopotamya uygarlıklarından Sümer uygarlığının videosunu öğrencilere izlettim. Videonun sonunda hikayeleştirme yönergesini uygulamalarını istedim ve aynı zamanda resimlerle bu hikayelerini zenginleştirmelerini söyledim ve gruplara belli süre verdim. Bu sürenin sonunda öğrencilerden oluşturdukları hikayeleri okumalarını istedim ve gerçekten önemli ve başarılı sonuçlar aldığımı düşünüyorum. Çünkü bu yolla öğrencinin konuyu daha etkin ve verimli öğrenmesini ve konunun daha çok pekişmesini sağlamış oldum.

Aslında kendimden de bahsedecek olursam ben ilk defa 2003’te dershanede öğretmenliğe başladım. O yıllarda bildiğimiz ve en çok uyguladığımız öğrenme tekniği tebeşirli tahtalarda konunun sunumunu yaptıktan sonra soru-cevap tekniği, ünite değerlendirme testleri ve deneme sınavları yapmaktı. Gerçi dershaneler bir nevi öğrenciyi sınavlara hazırlık kurslarıydı. Yani kısacası öğretmen merkezli bir öğrenme metodu söz konusuydu. Giderek teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüze gelindiğinde birçok şeyin değiştiğini görüyoruz. Teknolojinin hayatımızda aktif rol oynadığını, öğretmen merkezli öğrenmenin yerini öğrenci merkezli öğrenmenin aldığını görüyoruz ve bunun çok önemli kalıcı ve pratik sonuçlar doğurduğunu görüyoruz.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarıma da derslerinde hikayeleştirme metodunu tavsiye ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.

Şükrü İstemil

Bunları da Beğenebilirsiniz

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.