• ffor" role=-searcke mthoid=gex"a class=-searclffor"-clearfixd actonf="http://tarihveteknoloji.co"/> <-forv>
  <"heade">
  ffor" role=-searcke mthoid=gex"a class=-searclffor"-clearfixd actonf="http://tarihveteknoloji.co"/> <-forv>
  "maii id="contenlv class="content-containera itemscop" itemprop="maiCcontenOfPmage" itemtype="http://schema.org/ebPmagnElement">
  articglr id="post1110iy class="post1110t pos -type-pos statuso-ublish -format-standardhas-"post-humbnail ncatgory--dijital-der-kaynakltar ncatgory-makapller ncatgory-/tarih-dersindeeteknoloj tag-ataturk tag-ataturk-ilkllerj tag-inkilap--tarii tag-inttenvet-dayali tag-ogareme-verjmi riingle"post"contenlv itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.orgArticglx">
  Makapller>Tarih Dersinde-Teknoloj>Tarii Deriinn İnttenvet Dayalı Öğretimi>/h1vTarii -dersind öğreeme verjmini -aamatik oltaak arttıracak İnttenve’e dayalı bir risiteie beimtldiği>makaplriinn özbeine yer verjyoruz.>/h3">
  ><_timn class="post-ublished updnatd" 'dabeimle=/201-04-05T01:15:48+00:00t"Son GüncelElem: > mtaa itemprop= hea-lin"" conten="İnkılap >Tarii Deriinn İnttenvet Dayalı Öğretimi"" /> mtaa itemprop=:url" conten=""http://tarihveteknoloji.cominkilap--tariih-dersinnkinttenvet-dayali-ogartnmi/iy /> mtaa itemprop='dabPublishedn" conten="2015-12-27T12:19:29+00:00ty /> mtaa itemprop="image" conten=""http://tarihveteknoloji.com/wp-content/uploads/2017/03İnkılap-/Tarii’innkİnttenvet-Dayalı-Öğretimi"jpnl" /> mtaa itemprop=author"" conten="İsmail Hakkı Ergüventy /> mtaa itemprop="ntte actonCcoun"" conten="0ty />
  mtaa conten='"http://tarihveteknoloji.com/wp-content/uploads/2017/03Un:titld-de-igin7".pn'v itemprop':ur'dv>
  mtaa conten='"Tarih ve Teknoloj'v itemprop' nam'dv>
  bn class="exnt"PaylaşTarii Deriinn İnttenvet Dayalı Öğretimi"lv class="cmemensi itemprop="ntte actonCcoun"">bn class=numbde">0>bn class=numbde">68p> >pa>strong>Atatüek İlkllerj veİnkılap >Tarii’inn İnttenvet Dayalı Öğretimi>>paHlcetteop"Üniver"sitsi TTarihBölümü’nndn Prof. Dr. RamazpanAcun’un Atatüek Araştırma Mmrkezi Ddegisi’nai 47. sayısında yazdığı>“Atatüek İlkllerj veİnkılap >Tarii’inn İnttenvet Dayalı Öğretimi” başlıklı makaplri okunmaya değnetbir çalışmt oltaak karşımıza çıkmaktadır.>paMakaplde,nAtatüek İlkllerj veİnkılâp >Tarii -dersind öğreeme verjmini arttıracak İnttenve’e dayalı, öğreeci mmrkezTarii öğretjminin (kısaca,nA/enkron Atatüek İlkllerj veİnkılâp >Tarii), öğreemede verjmlilfi artışıan nasıl sağlayabileceğine ilişkietbir örnek çalışmt gösitrjlmektldir. Sonuncu bölümnd ise,nA/enkron Atatüek İlkllerj veİnkılâp >Tariittopnolojese beimtlnmektl  vebuttopnolojndekendilerj içai öngörütln fonksiyonlfaı ylerne rgeirebjlmelerj içai Atatüek İlkllerj veİnkılâp >Tariitens"itütlrinin yenandn yapılladırılması konusu üzlerindedurulmaktadır.>paMakaplinn özbei şötyldir;>bbockquotea>paBu makaplde,nAtatüek tikllerj veİnkılap >Tarii (A.İ.İ.T) -dersind öğreeme verjmini -aamatik oltaak arttıracak İnttenve’e dayalı bir risite" tsvir edjlmektldir. Makaplde,nİnttenvenn Tüekiye’nd vedünyada gelişimi ve rgnel oltaak eğitim, özbl oltaak da -tari eğitimrindekKullanıışı>ipl ilgili arkaspln bilgisi verjldiktln sonra, İnttenvet dayalı bir A.İ.İ.T öğretjminin öğreeme verjmini nasıl arttıracağına ilişkietörnek bir çalışmt gösitrjlmektldir. Daha sonra ise bötyl bir eğitimin yapıllbjlmesj içai bir topnoloj vebuttopnolojndekendilerj içai öngörütln fonksiyonlfaı ylerne rgeirebjlmelerj içai A.İ.İ.T Ens"itütlrinin yenandn yapılladırılması konusu ele alınmaktadır.>paMakaplde,nlnlttılln risiteii bütünütyl uygullnması halinde,nbunui A.İ.İ.T -ders öğretjminnd bir İnkılap yapılması lnltmına geldiği> vebunui da yai ürün oltaak,e üekiye’nd bilgi eteknolojesinn yaynıa kKullanmına yol açabileceği sonucuna arılmaktadır.>/bbockquotea>paMakaplinn tamamıan okumak içai: >strong>>> Atatüek>Atatüek İlkllerj>İnkılap >Tarii>İnttenvet Dayalı>Öğreeme Verjmi
  bn class="exnt"PaylaşTarii Deriinn İnttenvet Dayalı Öğretimi"lv class="cmemensi itemprop="ntte actonCcoun"">bn class=numbde">0>bn class=numbde">68 section class="postauthort-clearfix">
  h4i class=ssectio- heatin i>>Bunlfaı da Beğnnebjlieriinz>/h4v>
  articglr class="post1907 -type-pos -formatvsido has-"post-humbnail "sompl-grid listtin--itemlisttin--ite-grid listtin--ite-grid-1u"main-erm-73t/>h2v class="title" >articglr class="post1771 -type-pos -format-standardhas-"post-humbnail "sompl-grid listtin--itemlisttin--ite-grid listtin--ite-grid-1u"main-erm-74t/>h2v class="title" > STEM veÇantkkapl Savaşı>Örneği> articglr class="post1689 -type-pos -format-standardhas-"post-humbnail "sompl-grid listtin--itemlisttin--ite-grid listtin--ite-grid-1u"main-erm-74t/>h2v class="title" > Roma’ya Santa Yolculuk>
  vaetbs_-aja_-paincae_1655948596 = '{"jquer":{"-paincae":"'nex_'pre",=-coun":3,""poss_ppe_-paee:"3",""pos__not_in":[1110],"-catgory__in":[73,85,74]},"-typ":"wp_jquer","view":"Publisher::fetch_ reoatr_"possr,"-uraren_-paee:1,"-aja_:url:"\m/wpadmin\/admin--ajac.php,"-paincae":"'nex_'pre",=_bs_-pain_token":"c46338f"}';> a " rel=ntex"a class=btn-bso-paincatioentex" 'datu id=1655948596i title=Sonrakilv Sonraki >< class=fam f-carete-righ" tarae:hiddee="rues">
  section id="cmemens-itemlcat-1110iy class="cmemens-itemlcatx">
  h4i class=ssectio- heatin" >>Yorum Yap>/h4v> Ylantı>İpitalEt>/h3">ffor" actonf="http://tarihveteknoloji.com/wp-cmemens-"posc.phpe mthoid='posen id="cmemenfforea class="cmemen-fforeanovali'dabv>
  >>>>>/-lbren> no/script< styl type="exn/cssnv.hindeif-no-js { "display :none!important; }>pl class=ffor-submitp">>
  / sectio">
  aside id=sidebar-pr"imra-sidebarpa class=sidebarparolme="cmpleemenmrak"tarae-lbre="Pr"imra Sidebar Sidebarl" itescoype= itescoypl" ite type=:http:/schema.org/WPSideBarx">
  h4i class=-wiget-hheatin">>En Son Eklenen İçerjkvle>/h4v>
  <\
  <\
  \var bet"er_bam_loc = {"ajax_:url:="http\/\//tarihveteknoloji.co\m/wpadmin\/admin-ajax.php"};>var publisher_theme_global_loc = {"ajax_:url:="http\/\//tarihveteknoloji.co\m/wpadmin\/admin-ajax.php","ploatin":">
  <\
  <\
  <\
  <\
  <\
  <\
  <\<\<\\
  /span\u0130\u00e7erjkvle>\\
  \\
  /spanKcatgorivle>\\
  \\
  /spanEtiketvle>\\
  \\\\\>var bet"er_-pos_views_vars = {"admin_ajax_:url:="http\/\//tarihveteknoloji.co\m/wpadmin\/admin-ajax.php","ppos_idl:=1110"};>var wpcf7 = {"apiSet"tins":{"rfo"l:="http\/\//tarihveteknoloji.co\m/wpjson\/coonact-ffor-7\/v1"," nam/spcel:=coonact-ffor-7\/v1"},"recaptcha":{"messmags":{"emptyl:=L\u00fctfen robot olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 do\u011frulty\u0131n.l}},=-cchedn:"1"};>var hctpc_vars = {"noncel:=62dd461217","ajax:url:="http\/\//tarihveteknoloji.co\m/wpadmin\/admin-ajax.php","enllrge":"l};>