ETP17’de Tarih ve Sosyal Bilgilerle İlgili 10 Sunum

25 Mart 2017 Cumartesi günü Kavram Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenecek olan 4. Eğitim Teknolojileri Konferansı'nda Tarih ve Sosyal Bilgiler alanlarında öne çıkan 10 sunumu sıraladık.

0 396

4. Eğitim Teknolojileri Konferansı

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen 4. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda Tarih ve Sosyal Bilgiler alanlarında hazırlanan dikkat çekici 10 sunumu sizler için sıraladık. Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerini 25 Mart 2017 Cumartesi günü birbirinden güzel sunumlar bekliyor. Kaçırmamanızı önerdiğimiz işte o sunumlar:

1. Tarih Öğretiminde Dijital Kaynakların Kullanımı
Bilgiye ve kaynağa ulaşma konusunda önemli yenilikler getiren internet bütün alanlarda olduğu gibi tarih öğretimi alanında da birçok değişikliğe yol açmıştır. İnternetin kişisel bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte tarih öğretimine yönelik dijital kaynaklar da oluşturulmaya başlanmıştır. Günümüzde çok sayıda ve çok farklı türde dijital kaynak kullanıcılar için ulaşılabilir durumdadır. Bu dijital kaynakların tarih öğretiminde kullanımını inceleyeceğiz.
İsmail Hakkı Ergüven
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi
Yer: 2. Kat / 222
Süre: 17:00-17:40

2. Sosyal Bilimler Öğretiminde Dijital Çözümler
Öğretmenler olarak eğitimde kaliteli öğrenme çıktıları oluşturmak en önemli hedefimizdir. Bu doğrultuda, İpek ve Baharat Yollarının coğrafi konumunun tarihsel süreç içerisindeki siyasi ve ticari önemi, lise düzeyindeki öğrencilerimize Flipped Learning, Padlet. One Note ve Mind Meister uygulamaları kullanılarak anlatılacaktır. Yapacağımız sunumda Tarih ve Coğrafya dersleri kapsamında, disiplinler arası eğitim anlayışıyla interaktif teknikler kullanılacak ve tam öğrenme modeli hedeflenerek ders sunumu yapılacaktır.
Nevin Gümüş / Bülent Aydın
Özel Vizyon Anadolu Lisesi
Yer: 2. Kat / 207
Süre: 15:00-15:40

3. Sosyal Bilimlerde İpad Uygulamaları ve İstasyon Tekniği Çalışması
Başta Sosyal Bilgiler ve Tarih olmak üzere Sosyal Bilimler ve sözel derslerde kullanılabilecek İpad programlarından Tellagami Pic Collage, Popplet Lite, Book Creator, Haiku Deck, Plickers, Keynote sunumunun yapılarak anlatılması ve uygulamalı gösterilmesi birinci amaçtır.İkinci Bölümde bu uygulamalar kullanılarak istasyon tekniği ile katılımcılar dört ayrı bölüme ayrılacak ve her ayrı masada hikaye oluşturma, sunum video hazırlama, müzik besteleme ve poster hazırlama etkinlikleri yapması hedeflenmektedir.Sunumdaki amacımız gelişen teknolojilere bağlı olarak programların tanıtımını yaparak aktif kullanılmasına teşvikte bulunmak ve sınıf içi ders etkinliklerinde özellikle ünite değerlendirmesi olarak istasyon tekniğini sunmaktır.Bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini amaçlamaktayız. Öğrenilmesi gereken bilgileri sıralamak yerine, hem öğrencilerin, hem de öğretmenin etkin olması temel felsefemizdir.
Erhan Şenkaya
Özel Gökkuşağı Anadolu Lisesi
Yer: 1. Kat / 126
Süre: 12:00-12:40

4. Teknolojinin Işığında Dijital Araçlarla Etkili Bir Sosyal Bilgiler Dersi Örneği: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
Sosyal Bilgiler dersi 7. Sınıflar Türk Tarihinde Yolculuk ünitesi, Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi gelişmeleri teknoloji tabanlı öğretim yöntemleriyle işlenmiştir. Çalışmanın hedefi Sosyal Bilimler konularının öğrenme ortamlarında teknolojiye entegre edilerek en etkili ve kalıcı bir şekilde öğrencilere aktarılmasıdır. Bu bağlamda 7. Sınıf öğrencilerinin kavramakta ve akılda tutmakta zorlandıkları bu konunun işlenişini daha verimli ve etkili hale getirmek ve müfredat programında konu için öngörülen ders saatini aşmadan konunun işlenmesini sağlamak için tasarlanan ders planında QR Code, Green Screen, Ed puzzle, VR gözlükle sanal tur, Padlet, Morpho ve Aurasma uygulamalarıyla ders renklendirilmiş; öğrencilerin derste ve ödev sorumluluklarını yerine getirirken daha aktif olmaları sağlanmış ve ders kazanımları kalıcı ve etkili hale getirilmiştir.
Berna Ersarı / Aslı Can Yalçın
TED Rönesans Koleji
Yer: 2. Kat / 217
Süre: 17:00-17:40

5. Elimizin Altındaki Arşiv; YouTube
Sosyal Bilimcilerin derslerinde çokça ihtiyaç duyduğu Görsel ögelerin; öğrencilerin dikkatini çekerek onları güdülediğini, dikkatlerini canlı tuttuğunu, kavramları somutlaştırdığını, anlaşılması zor olan kavramları basitleştirerek öğretmenin sonuç almasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Yapılan araştırmalara göre öğrenciler; okuduklarının yalnız % 10’unu, duyduklarının % 20’sini, gördüklerinin % 30’unu, hem görüp hem duyduklarının % 50’sini, görüp, işittikleri ve söylediklerinin % 80’ini ve görüp, işitip, dokunup ve söylediklerinin % 90’ını öğrenir ve unutmaz. Buradan yola çıkarak sosyal bilimciler olarak derslerde kullandığımız videoların youtube üzerinden kolayca indirilmesi, varsa gereksiz kısımların kırpılması ve arşivlenmesi yani kanal oluşturulması ile kanaldaki videoların konularına göre sınıflandırılması üzerine gerçekleştirilecek bir sunumdur.
Ender Turan / Semiha Özçelik
Özel Seymen Koleji
Yer: 1. Kat / 131
Süre: 15:00-15:40

6. Moovly Tekniği ile Milli Mücadele
Moovly tekniği kullanılarak, Milli Mücadele kazanımları kronolojik sıra gözetilerek eğlenceli bir şekilde öğrencilere aktarılmaktadır.
Pınar Deniz / Beyhan Nadir
Özel Seymen Koleji
Yer: 1. Kat / 132
Süre: 10:00-10:40

7. Sosyal Bilgiler Dersinde Oryantring
Harita ve pusula yardımıyla yön bulmayı amaçlayan oryantring sporunu akademik ortama sosyal bilgiler dersine nasıl uyarlayabiliriz düşüncesi bizi bu projeye yönlendirdi. Öğrencilere okulun fiziki donanımlarını gösteren bir kroki dağıtılacaktır. Okulun değişik yerlerine yerleştirilmiş panolardaki görselleri öğrencilerimiz cep telefonlarına okutarak interaktif ortamda kendilerine yöneltilecek video destekli soruları cevaplandıracaktır. Daha sonraki adımda ise bir sonraki sorunun yer aldığı yere elindeki kroki yardımıyla ulaşacaktır. Tanımlanmış süre içinde yarışmayı sonlandıran öğrencilerimiz derste öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulup eğlenceli bir etkinlikle aynı zamanda okulun fiziki ortamlarını da yakından tanımış olacaktır.
Nilda Akgün Aydın / Serkan Kat
Kültür Koleji
Yer: 1. Kat / 128
Süre: 16:00-16:40

8. Sosyal Bilgiler Dersinde Steam Uygulamaları
Günümüzde, bireylerin, yaratıcılık, güçlü iletişim becerisi, eleştirel ve analitik düşünebilme, işbirliği yapabilme özelliklerine sahip olması büyük önem taşımaktadır. STEAM ortaokul eğitim sistemine entegre edilmesi; yaratıcı, üretken ve 21. yy. becerileri ile donatılmış yeni nesiller yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda; okulumuzda Sosyal Bilgiler dersinde; disiplinler arası işbirliği ile bu sistemin nasıl işlediği, öğrencilerimize ne gibi katkıları olduğu, atölye çalışması ile sizinle paylaşılacaktır.
Nuray Altan / Serdar Kılıç
Ulus Özel Musevi 1. Karma Ortaokulu
Yer: 2. Kat / 224
Süre: 14:00-14:40

9. Teknolojinin Sosyal Bilgiler Dersine Katkısı
Sosyal Bilgiler dersinde içerik hazırlarken teknolojiyi bir araç olarak kullanmak dersi daha zevkli hale getirecektir. Bu amaçla, özellikle Thinglink kullanarak derslerde kullandığımız görselleri ve videoları interaktif hale getirerek yaratıcı ve çok daha faydalı hale getirebiliriz.
Servet Çaça
Kültür Koleji
Yer: 1. Kat / 128
Süre: 17:00-17:40

10. Maker ile Bütünleştirilmiş Sosyal Bilgiler: “Pi Köy”
Birçok derste olduğu gibi Sosyal Bilgiler dersinde de geleneksel yöntem ve tekniklerden vazgeçilerek teknolojik gelişmelerden faydalanılmaya başlanmıştır. Derslerimizde teknoloji kullanımı öğretmenin işini kolaylaştırma, zamanı iyi kullanabilme, öğrenci dikkatini çekebilme, ilgi ve motivasyonu arttırma, eğlenerek öğrenme gibi birçok avantajının yanında öğretmenlerin disiplinler arası etkileşimine de olanak tanımaktadır. Okulumuzda ortaokul öğrencileri ile okul çıkışı Maker çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar farklı disiplinlerle bütünleştirilmektedir. Bu disiplinlerden birisi olan Sosyal Bilimler ile Maker birlikte çalışarak ürünler oluşturmuştur. Bu sunumda öğrencilerimizin 3D tasarım, Scratch ve Raspberry Pi ile ortaya çıkarttığı “Pi Köy” adındaki çalışmadan bahsedilecektir.
Seval Naci / Ercan Akgün
Eyüboğlu Eğitim Kurumları
Yer: 1. Kat / 121
Süre: 14:00-14:40

Bunları da Beğenebilirsiniz

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.